Blog VGO

blog vừa đăng

Đăng ký tên miền – Domain

dang-ky-ten-mien-viet-nam-quoc-te.jpg

Kiểm tra tên miền tại: http://tenmien.vgo.vn

TÊN MIỀN VIỆT NAM – CẤP 2
Tên miền
Phí khởi tạo
Phí duy trì hàng năm
*.VN
450.000 VN
350.000 VN
600.000 VN/năm
480.000 VN/năm

 

TÊN MIỀN VIỆT NAM – CẤP 3
Tên miền
Phí khởi tạo
Phí duy trì hàng năm
.com.vn | .net.vn | .biz.vn
450.000 VN
350.000 VN
480.000 VN/năm
350.000 VN/năm
.edu.vn | .gov.vn | .org.vn | .ac.vn
.info.vn | .pro.vn | .health.vn | .int.vn
450.000 VN
200.000 VN
480.000 VN/năm
200.000 VN/năm
.name.vn
450.000 VN
30.000 VN
480.000 VN/năm
30.000 VN/năm

 

TÊN MIỀN QUỐC TẾ
Tên miền
Phí khởi tạo
Phí duy trì hàng năm
.co.uk
220.000 vnd/năm
.info | .us
220.000 vnd/năm
.biz | .com | .net | .org
| .name
220.000 vnd/năm
.eu
220.000 vnd/năm
.asia | .ws
315.000 vnd/năm
.tel
336.000 vnd/năm
.com.co | .net.co | .nom.co
357.000 vnd/năm
.mobi
400.000 vnd/năm
.bz
483.000 vnd/năm
.cc | .me
610.000 vnd/năm
.tv
672.000 vnd/năm
.co
610.000 vnd/năm
VANG VIETĐăng ký tên miền – Domain
Share this post