Tên miền - Domains

KIỂM TRA TÊN MIỀN

www.
TÊN MIỀN QUỐC TẾ

 
TÊN MIỀN VIỆT NAM

Kiểm Tra Kết Quả

TÊN MIỀN VIỆT NAM - CẤP 2    
Tên miền
Phí khởi tạo
Phí duy trì hàng năm
*.VN
450.000 VN
350.000 VN
600.000 VN/năm
480.000 VN/năm

TÊN MIỀN VIỆT NAM - CẤP 3    
Tên miền
Phí khởi tạo
Phí duy trì hàng năm
.com.vn | .net.vn | .biz.vn
450.000 VN
350.000 VN
480.000 VN/năm
350.000 VN/năm
.edu.vn | .gov.vn | .org.vn | .ac.vn
.info.vn | .pro.vn | .health.vn | .int.vn
450.000 VN
200.000 VN
480.000 VN/năm
200.000 VN/năm
.name.vn
450.000 VN
30.000 VN
480.000 VN/năm
30.000 VN/năm

TÊN MIỀN QUỐC TẾ    
Tên miền
Phí khởi tạo
Phí duy trì hàng năm
.info | .us
210.000 vnd/năm
.biz | .com | .net | .org
230.000 vnd/năm
.eu
230.000 vnd/năm
.asia | .ws
310.000 vnd/năm
.tel
290.000 vnd/năm
.com.co | .net.co | .nom.co
357.000 vnd/năm
.mobi
420.000 vnd/năm
.cc | .me
525.000 vnd/năm
.tv
798.000 vnd/năm
.co
735.000 vnd/năm